اطلاعات تماس

اجاره بیل مکانیکی زنجیری در هرمزگان
موبایل:
09386121004

سایر اطلاعات

اجاره بیل میکانیکی زنجیری به صورت صاعتی پیمانکاری در هرمزگان

کار به صورت عمده، کلی و جزئی

 آماده کار به صورت ساعتی متری پیمانی
#کوماتسو #کاربیل میکانیکی #اجاره بیل میکانیکی #معدن #خطلوله_گاز_آب #پیمانکاریبرق

 بیل های زنجیری ۳۲۰هیوندا
کوماتسو۳۰۰
کوماتسو ۲۱۰
دلتا ۲۲۰

انجام خدمات خط لوله اب نفت محوطه سازی، ترانشه برداری، سنگ چینی بارگیری معدن

هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، یزد

اجاره بیل مکانیکی زنجیری در هرمزگان

اجاره بیل مکانیکی زنجیری در هرمزگان