اطلاعات تماس

مرکز پزشکی هسته ای دکتر جهان پناه
آدرس:
اردبیل، خیابان والی، جنب بانک ملی، قدس 6، پلاک 60
تلفن:
04533231642

سایر اطلاعات

مرکز پزشکی هسته ای دکتر جهان پناه

مرکز پزشکی هسته ای دکتر جهان پناه

مرکز پزشکی هسته ای دکتر جهان پناه

مرکز پزشکی هسته ای دکتر جهان پناه

مرکز پزشکی هسته ای دکتر جهان پناه