اطلاعات تماس

ابوالفضل نعمتی

سایر اطلاعات

ابوالفضل نعمتی قهرمان مسابقات بین‌المللی ملی و کشوری بوکس و کیک بوکس

 نام پدر: داود
متولد: ۱۳۸۷.۷.۲۷

محل تولد: استان البرز، شهر نظرآباد

ابوالفضل نعمتی

ابوالفضل نعمتی

ابوالفضل نعمتی