اطلاعات تماس

علی اکبرزاده تربت

سایر اطلاعات

علی اکبرزاده

سال متو لد:
۲۰/۳/۱۳۷۰ 
محل تولد:
شهرستان تربت حیدریه
مقامات:
دارای چند مدال در رشته بدنسازی شهرستان، استان، کشور در رده های سنی جوانان و بزرگسالان
خصیصه های اخلاقی:
لوتی ،بامرام ،دست بگیر
علی اکبرزاده تربت
 
 
 
علی اکبرزاده تربت
 
 
  علی اکبرزاده تربت