اطلاعات تماس

علی اکبر ملکی قهرمان کیک بوکسینگ بین المللی

سایر اطلاعات

علی اکبر ملکی قهرمان چند دور قهرمانی مسابقات کشوری کیک بوکسینگ بین المللی .مربی باشگاه نام اوران بهارستان
 علی اکبر ملکی
مقام اول قهرمانی آسیا ۲۰۲۳
 

علی اکبر ملکی قهرمان کیک بوکسینگ بین المللی

علی اکبر ملکی قهرمان کیک بوکسینگ بین المللی