اطلاعات تماس

امیر کسرائی

شبکه های اجتماعی

amir57kasra

سایر اطلاعات

امیر کسرائی

ماه تولد: مرداد

سال تولد: 1357

پدر خوانده (به دلیل آزادی بیش از 1000 زندانی در سرتاسر کشور)

قهرمان رشته پرورش اندام و نائب قهرمان موتور سنگین 1000 سی سی در کشور

فعالیت کاری: فروشنده سیم کارت های رند و خاص واقع در سعادت آباد (مبینا همراه)

 

 امیر کسرائی

امیر کسرائی

امیر کسرائی