اطلاعات تماس

اسما خنافره

شبکه های اجتماعی

asma_khanafreh

سایر اطلاعات

اسما خنافره متولد 1380/6/10دراستان خوزستان شهرستان شادگان به دنیا آمده است
نویسنده ‌وپژوهشگر نوجوان فعال شادگانی
آثاروی تاکنون:
تاریخچه روانشناسی
پرکاربردترین اصطلاحات روانشناسی
مهارت اموزش الفبا
مترجم کتاب اسرارروانشناسی تاریک از (نویسنده:ویلیام کوپر)
همزمان دو رشته روانشناسی وژنتیک پزشکی را تحصیل کرده
اولین شرکت کننده کشوردر کتابخانه شیخ محمدبن راشد دبی است وکتاب تاریخچه روانشناسی نویسنده اسماخنافره به دو زبان انگلیسی وعربی درکتابخانه محمدبن راشد ثبت شد
برند بیزنس متعلق به خود دارد(برند پوشاک برند خنافره )
موفق در کار تجارت و بهترین طراح لباس های کلاسیک ‌خلیجی است
بزرگترین مزون عباهای خلیجی برند خودراداردطراح استایل ومدبرند خودش است
اکنون ساکن امارات متحده عربی دبی است
در حال راه اندازی بیزنس خوددردبی است
ستاره ای مخصوص به نام خودش دارد
همیشه موفقیت های خودرا مدیون پدرش میداند
ومیگوید:همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است

اسما خنافره

اسما خنافره