اطلاعات تماس

بهزاد اسدی

شبکه های اجتماعی

im_behzad_asadi

سایر اطلاعات

بهزاد اسدی قهرمان پرورش اندام

سال تولد: 1371

ماه تولد: اسفند

روز تولد: 10

شهر تولد : کرج

قهرمان چند دوره مسابقات پرورش اندام و فیزیک

بهزاد اسدی قهرمان پرورش اندام

بهزاد اسدی قهرمان پرورش اندام و فیزیک

بهزاد اسدی قهرمان پرورش اندام

behzad asadi 4

بهزاد اسدی

بهزاد اسدی

behzad asadi 7

بهزاد اسدی قهرمان پرورش اندام

بهزاد اسدی قهرمان پرویش اندام