اطلاعات تماس

دکتر امیرمهدی رحیمی
آدرس:
تهران، قیطریه، خیابان بلوچ، نبش کوچه ۱۳

شبکه های اجتماعی

dr.rahimi.dental

سایر اطلاعات

امیرمهدی رحیمی دندانپزشک
آدرس مطب: تهران، قیطریه، خیابان بلوچ، نبش کوچه ۱۳

دکتر امیرمهدی رحیمی

دکتر امیرمهدی رحیمی

دکتر امیرمهدی رحیمی

دکتر امیرمهدی رحیمی