اطلاعات تماس

دکتر الهام جمشیدی منش

سایر اطلاعات

دکتر الهام جمشیدی منش
دکتر الهام جمشیدی منش
دکتر الهام جمشیدی منش

کتاب‌ها

کتاب تضمین ماموریت برای فناوری فضایی
نویسنده: دکتر الهام جمشیدی منش ،
انتشارات تهران،پژوهشکده فضایی ایران - 1393
 

مقالات نشریات

مقاله نشریه ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات : آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی
نویسنده: دکتر الهام جمشیدی منش ،
نشریه رتبه علمی_پژوهشی برتر » 528

مقاله نشریه رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک
نویسنده: دکتر الهام جمشیدی منش ،
نشریه وزارت علوم » 245

مقالات کنفرانس

مقاله کنفرانس برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری
نویسنده: دکتر الهام جمشیدی منش ،
برقراری ارتباط زنده صوتی وتصویری بین نقاط مختلف جغرافیایی - 1401

 

پایان‌نامه

تاثیرات متقابل نهادهای هنر و هنر معاصر از حوالی ۱۹۶۰ (با تاکید بر نقش فضاهای عرضه و نمایش آثار)
نویسنده: دکتر الهام جمشیدی منش ،
دانشگاه آزاد اسلامی تهران - 1402 - [دکتری]

مسئولیت‌ها

دانشگاه ازاد اسلامی
استاد دانشگاه
از 1401 - مشغول به کار


دانشگاه جامع عامی کاربردی
استاد دانشگاه
از 1401 - مشغول به کار


سازمان فضایی
معاونت تضمین کیفیت
از 1390 تا 1394

جوایز و افتخارات

نخبگان برتر
دانشگاه آزاد اسلامی
سال 1400


پژوهشگر نمونه
مخابرات
سال 1395

سابقه تدریس

ارتباط تصویری
دانشگاه جامع علمی کاربردی - فوق دیپلم
از سال 1402 تا سال 1402


ارتباط تصویری
پیام نور - لیسانس
از سال 1402 ادامه دارد


ارتباط تصویری
دانشگاه ازاد اسلامی واحد قیامدشت - لیسانس
از سال 1401 تا سال 1401