اطلاعات تماس

دکتر حسین سجادمنش

سایر اطلاعات

دکتر حسین سجادمنش
متخصص هوشبری تکنیسین ای سی یو سی سی یو سی پی آر
از دانشگاه شهید بهشتی تهران
کد نظام پزشکی 20820
خدمات درمان بیمارستان سینا مراغه و بیمارستان میلاد ارومی

دکتر حسین سجادمنش