اطلاعات تماس

رزومه دکتر مهسا اکبری

سایر اطلاعات

سوابق تحصیلی
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتری مدیریت دولتی ( گرایش مدیریت توسعه) / دانشگاه علامه طباطبایی (Phd candidate)


سوابق اجرایی
مدرس دانشگاه
مدرس وبینارهای آموزشی در زمینه مدیریت و مدیریت نظام سلامت
مشاور در امور اجرایی مدیریت بلاخص مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، تدوین برنامه استراتژیک،برنامه عملیاتی، مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها)
کارشناس اقتصاد سلامت و مدیریت هزینه در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی البرز ( در حال حاضر)
دارای سابقه یک دهه فعالیت به عنوان مدیر بهبودکیفیت / مشاور امور مدیریت بیمارستانی و مدیریت اجرایی


سوابق علمی
مولف کتب
آموزش گام به گام پیاده سازی نظام پیشنهادها
مترجم کتب
مدیریت زمان
مفاهیم کلیدی در مدیریت استراتژیک
به مدیریت خوش آمدید: چگونه از بهترین عملکرد به رهبر عالی تبدیل شویم

رزومه دکتر مهسا اکبری

رزومه دکتر مهسا اکبری