اطلاعات تماس

ابراهیم فرامرزی

شبکه های اجتماعی

ebichocho1

سایر اطلاعات

ابراهیم فرامرزی رپر

لقب ابی چوچو
متولد شیراز
خواننده رپ

ابراهیم فرامرزی رپر

ابراهیم فرامرزی رپر

ابراهیم فرامرزی رپر

ابراهیم فرامرزی رپر

دانلود آهنگ ابراهیم فرامرزی