اطلاعات تماس

عنایت یزدانی شاعر

شبکه های اجتماعی

Yazdani.3133

سایر اطلاعات

عنایت یزدانی شاعر

تولد ۴/۵/۱۳۵۹
متاهل دارای دو فرزند پسر و دختر به نام های ارمیا و پرنیا
استان کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج روستای قاسم آباد جلیل
نویسنده داستانهای کوتاه ادبی

شاعر در قالبهای مختلف شعری
شعر سپید را خیلی دوست دارد و از اشعار شاملو بهره می برد
نویسنده دو کتاب
بنام های« قفس سبز »مجموعه ای از اشعار اوست
و «سرباز صفر»رمانی بر اساس واقعیات و خاطرات یک سرباز
شاغل در سیستم شرکت سیمان و در لول تکنسین

نمونه ای از سروده ایشان:

دیگر شعر وشراب
مرا مست نمیکند
خواب می کند
نگاه توست ،مرا زکوچه تا میخانه می برد
و
یاد دوست ،که جامی به سر کشم‌
و
چشمک زنم به خواب

عنایت یزدانی

enayat yazdani 1

عنایت یزدانی شاعر