اطلاعات تماس

شاعر فریبا شه بخش سمالزی

سایر اطلاعات

فریبا شه بخش سمالزی

نام مستعار ashenaye paiiz
متولد ۸۲/۳/۱۰
نام پدر محمد
ساکن شهر دلگان
فرزند اول
مذهب اهل تسنن
تحصیلات دانشجو رشته علوم تربیتی
هشت سال هست در ضمینه شاعری و نویسندگی فعالیت میکنم

 فریبا شه بخش سمالزی

فریبا شه بخش سمالزی

#1

نام اثر یار

شده دلبسته یار شوی
غمزده ودلشکسته و بیمار شوی

شده در خلوت وتنهایی خود
ز خودت دلزده وبیزار شوی

شده شاعری دلخسته شوی
همچون ساعری دلبسته شوی

شده دلخوش کنی به تاریکی شب
تا با ماه شب تار همراه شوی

کاش یارم به من دلبسته کمی رحم کند
مرحمت کرده دلکم نرم کند

کاش بداند نفسم درگروی نفسش
می دهد هردم جان و در قفس است

کاش یارم این حال مرا درک کند
کاش این غم جانسوز مرا ترک کند

شاعر
شه بخش

********

#2

نام اثر بی تاب

خداوندا دل دلبر چه بی تاب است
غمش سنگین وبی خواب است

رخش همچون شب مهتاب
وزلفش پر ز پیچ وتاب

به سینه راز ها دارد
بسی آواز ها دارد

غم دلبر غم یار است
ز دوری یار بیمار است

خداوندا تو یاری کن
به دلبرم نگاهی کن

که دلدارم چه بیمار است
شب هاست که بیدار است

شاعر
شه بخش

********

 #3

نام اثر یارب

یارب تو خدایی کن
این قلب رنجور مرا تو دوایی کن

یارب در این ظلمت بی انتها
دست نوازش برسرم د ابتدا

یارب نم نم بارانت مرا
می برد تا آندم درد وسرا

یارب درکوچه پس کوچه های دلتنگی
تویی که امید را به قلبم می بندی

یارب در مسیر زندگی
گر مرا رسید رنجیدگی

یارب تو خدایی کن
این قلب رنجور مرا تو دوایی کن

شاعر
شه بخش

********

  #4

نام اثر دلباخته

حافظا دلباخته ام حال دلم توفانیست
هرکه چون من دلباخته است بی شک او قربانست

شعرهایم همه حافظ زِ دل باختن است
درهوای کوی یار ساختن است

می سرایم شعر دلباختن را
شعر سوختن شعر ساختن را

درد دل پایان ندارد حافظا
زخم دل درمان ندارد حافظا

خسته ام زین چنین دل باختنی
زین چنین سوختن وساختنی

کاش حافظ اندکی تنها شوم
باخودم فکرم خیالم رها شوم

شاعر
شه بخش

********

   #5

نام اثر فراق

روز ها رفت و ندارم از تو خبری
درفراق عشق تو شدم چون دربدری

سوخت جانم درحسرت دیدار رخت
حیف نداری ز احوالم خبری

آن دو چشمان آهوییت مرا دیوانه کرد
زخمی زد بر قلبمو ویرانه کرد

حال من چون حال فرهاد
نوجوانیست رفته بر باد

درحسرت دیدار تو پیر شده
سالهاست در عشق تو غلط وزنجیر شده

شاعر
شه بخش