اطلاعات تماس

فاطمه جعفری

شبکه های اجتماعی

fatemehjafariii_
fateme_j81

سایر اطلاعات

فاطمه جعفری

تاریخ تولد:۱۳۸۱
تحصیل و فعالیت در دانشگاه قم( دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
تدریس علوم وفنون ادبی کنکور
مشاوره دروس انسانی
آموزش چگونگی مطالعه دروس کنکور
آموزش عروض و قافیه به شیوه ی نو
و ارائه نکات کنکوری به همراه معرفی بهترین منابع

فاطمه جعفری مدرس کنکور