اطلاعات تماس

فاطمه کرامی روانشناس بالینی
موبایل:
09014146605

سایر اطلاعات

فاطمه کرامی
روانشناس بالینی
مدیر و صاحب امتیاز موسسه پیشگیری و آسیب اجتماعی
نوسینده کتاب زبان بدن
تسهیل‌گر ارتقا سلامت جنسی
تسهیل گر  مادر و کودک
تسهیل گر مانا مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران
دارویار بیمارستان