اطلاعات تماس

فاطمه کیانی

سایر اطلاعات

فاطمه کیانی نویسنده

فاطمه کیانی نویسنده کتاب رویای نزدیک

فاطمه کیانی دختر اصفهانی جز نوجوان ترین نویسندگان  کشور که به تازگی کتابی به نام رویای نزدیک نوشته است و با مجوز رسمی از وزارت ارشاد آن را به چاپ رسانده

کتابی که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است.
موضوع این کتاب سرگذشت دختری است  که  اتفاقات بد به سمتش حجوم می آوردند  و او سخت می‌کوشد تا موفق شود.
فاطمه کیانی نویسنده
فاطمه کیانی نویسنده