اطلاعات تماس

فواد امینی

سایر اطلاعات

فواد امینی شاعر

متولد ۱۳۷۸ . کرد زبان . کرمانشاه شهرستان پاوه

فواد امینی

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

 

#0

 به شی من له خه م
وتم با بڕۆم بۆ سه یر و سه فا
به جامێک باده خه م بده م وه با
وتیان تۆ ئه بێت ڕه شی بپۆشی
خۆت له قوڕ بگری و زوخاو بنۆشی
وتم وه ک عاله م هاتوم که خۆش بم
نه هاتومه سه ف که خه فه ت پۆش بم
وتیان ته واوه شه ربه تی خۆشی
له باتی خۆشی زوخاو ئه نوشی
چونکه که ساسه بازاری زوخاو
سه همی عاله میچ گش بۆتۆ ته واو

 

مه حسوڵم خه فه ت خه رمانم دڵه
سه د خه روار خه فه ت له دڵ مو شکڵه
پیه م وت ئه ی زاڵم ئه ی گه ردون به ده س
بۆ نیه سم خۆشی بۆ خه مم فره س
وتی که س وه ک تۆ به رگه ی ناگریت
بی خه مه دڵی هه رکه س ئه یدڕێت
وتم ئه ی فه ڵه ک ده ی ئیتر به سه
تا که ی بی پیوم ئه م قوڕه هه سه
فه ڵه ک هه تا که ی ژیانم تاڵه
تا که ی عه زابم بۆ تۆ حه ڵاڵه

فه ڵه ک له به رچی چه رخه که ت لاره
بۆچی شه ربه تت وه ک زه هری ماره
ئاخ له بانی ئاخ له ده س ئه م ژینه
حاڵم یا مه رگه یا دڵ ته زینه
جه رگم ده سو تێت هه ر شه و له فیراق
گیان به ده ر نا که م ئه م کوژیت مه راق
فه ڵه ک وتی پێم خۆشی نه دیده
خوین و فرمێسکت کویر ئه کات دیده

 

وتم دیده یه ک خۆشی نه بینێت
به کارم نایه ت خه مم بۆ دێنێت
سه ر لوتکه ی شاهۆ پۆشیاوی ته مه
ته می سینه مه و نیشانه ی خه مه
به هیوام له ته م شه فه ق ده ر که وێت
خه م بشێوێت وخۆشی سه رکه ۆیت
به ش له ڕوناکی گش که س دڵ شاد بێت
له م ته مو خه مه عاله م ئازاد بێت

 

 

#1

هه ست ئه که م دیسان ژیان کوشتمی . ئه مشه و جاری تر گریان کوشتمی . ئه مشه و وک هه ر شه و خه م لام میوانه . شاهد بن ئه مشه و میوان کوشتمی . خه م چه ده رد یکه وا بی ده رمانه . ئه مشه و ده ردی بی ده رمان کوشتمی .

#2

پاییزی ئه مسال خه زانی کورده . ئه مسال به د جوریک خه زان کوشتمی . حه یفه بمینیت پیاوی بێ غیرت . من داخی مه رگی شیران کوشتمی . مانگی تابان له مالم بریاوه . حه سره تی مالی ویران کوشتمی . لاوانی کوردم یه کجار په ر په رن . ئه مجار زامانی کوردستان کوشتمی .

#3

دل ماتو حه زین له دور ناز داران . دل بو دیداری یاران کوشتمی . ته بیبم ئه مرو لیم بو به جه لاد . به بهانه یی ده رمان کوشتمی . خه م و خه فه تی گشتی روی جیهان . له دلما بوته خه رمان کوشتمی .

#4

لاران

فوئادم ناوه و مه نزڵم لاران
دڵ بێ قه رارم دورم له یاران
سڵاو له لاران سڵاو له خاکی
سڵاو له هه مو مه ردمی پاکی
سڵاو له لاران له دارو به ردی
له چه شمه و کانی و له ئاوی سه ردی

 

نزاری لاران خاکه که ی سوره
لاران وه سه رمای شه وان مه شهوره
له باره خاس که ر تا که مه روسان
پارچه ی چه رمگه پاییزو زوسان
خاکه که ی لاران گشت ته په و یاله
سه یران گای نه سیم ریگه ی شه ماڵه

 

خۆشه هاژه ی ئاو له باخی لاران
خۆشه نان و چای له سایه ی داران
خۆشه که ژوو کۆو عه تری گوڵ زاران
خۆشه ڕێ کردن له به ری باران
بڕوانه لاران له م حه وزو ئاوه
له م کانی و چه مه قه تره ی نه ماوه
خۆشه وه ک قه دیم گش که س دڵ شاد بێت
له به ندی ته مه ع عاله م ئازاد بێت