اطلاعات تماس

حمید حسنی ساعی

سایر اطلاعات

حمید حسنی ساعی

معلم زبان انگلیسی

متولد ۲۱/ ۹/ ۶۳

زادگاه ساری مازندران

وی در یک خانواده چهار نفری همراه با برادر خود با نام یرمیا، پدر و مادر زندگی میکند. او در تمام مقاطع تحصیلی اول تا کلاس ۱۲ ، کنکوری ها و حتی بچه های که هنوز وارد مدرسه نشده اند آموزش به صورت آنلاین میدهد. دیپلم را از آموزشگاه تکاپو ساری، زیر نظر استاد بسیار قوی خانم فریبا قبادی (که بهترین استاد است) گرفت و با تشویق این استاد در دانشگاه در رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی مشغول به درس خواندن شد. از جمله فعالیت های او کار در فروشگاه در زمان صبح، و درس خواندن و تدریس در زمان های بعد ازظهر بود. اکنون او علاوه بر داشتن لیسانس مدیریت دانشجوی فوق لیسانس رشته آموزش زبان انگلیسی است. شماره تلفن آقای حمید حسنی ساعی ۰۹۳۳۶۱۳۰۴۱۷ برای تدرس در تمام مقاطع تحصیلی.

حمید حسنی ساعی

حمید حسنی ساعی