اطلاعات تماس

حمیدرضا بهرامیان

سایر اطلاعات

خلبان حمیدرضا بهرامیان

آغاز فعالیت و تحصیل در صنعت هوانوردی از سال ۱۳۸۴
داراری مدرک مهندسی تکنولوژی هوانوردی
خلبان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدیر گروه دانشجویان خلبانی مرکز
آموزش فنون و خدمات هوای تهران
( سمأ پران )

خلبان حمیدرضا بهرامیان

خلبان حمیدرضا بهرامیان