اطلاعات تماس

اسماعیل ابراهیمی نیا

سایر اطلاعات

دکتر اسماعیل ابراهیمی نیا
دکترای حرفه ای پزشکی
عنوان تخصص : پزشک عمومی

فارغ التحصیل از دانشگاه پردیس تبریز

دکتر اسماعیل ابراهیمی نیا