اطلاعات تماس

مهتاب رستم پور خانقاه

سایر اطلاعات

مهتاب رستم پورخانقاه یک افتخارآفرین و نخبه ی ایرانی

تاریخ تولد:۲۱بهمن ۱۳۸۰(شهریار)
تحصیلات:دانشجوی علوم تربیتی
والدین:فاطمه سلیمی_قدرت رستم پور
خواهر/برادر:ابوالفضل رستم پور
مهتاب رستم پوردرآزمون نخبگان کشوری قبول شده واو دختری بسیارآرام ومهربان است و تابحال درچندین مسابقات(دو_اسکیت و...)
اول شده وباعث افتخارخانواده وکشورش شده.
مدتی خادم امام زاده اسماعیل بوده وبرای ثواب برای کودکان سرطانی هدیه میبرده وهزینه رااز افراد خیّرجمع آوری و کمک میکردبرای هزینه عملشان.
خانواده ی آن بچها میگفتند:مامدیون این دخترهستیم زیراهزینه ی عمل رانداشتیم و جان فرزندمان رانجات داد.