اطلاعات تماس

محمد امین سلیمانفر

سایر اطلاعات

محمد امین سلیمانفر رئیس هیئت مدیره شرکت نظارت گستر مبین مجری طرحهای آموزش ترافیک، مشاوره ترافیکی در جهت کاهش تصادفات و اصلاح هندسی معابر و طراحی پلان ایمنی میباشد. این شرکت در سال 1390 تاسیس گردید.

محمد امین سلیمانفر

محمد امین سلیمانفر

محمد امین سلیمانفر