اطلاعات تماس

مجتبی صفری ملقب به مجی

شبکه های اجتماعی

@mojii_xj

سایر اطلاعات

مجتبی صفری

متولد ۱۳۸۱/۱/۱۳
شروع فعالیت موسیقی از سال ۱۳۹۹
محل زندگی استان خراسان رضوی شهرستان تایباد
بیت و تنظیم میکس عارف تقوی راد

 مجتبی صفری ملقب به مجی

مجتبی صفری ملقب به مجی