اطلاعات تماس

ریحانه احمدوند

سایر اطلاعات

ریحانه احمدوند دانش آموز ۱۳ساله ی نهاوندی که نام مریم میرزاخانی دوم را برخود گرفت.

ریحانه احمدوند نابغه ی ریاضی است که این روزها فضای مجازی در پیچ و تاب چنین دختری است.

ریحانه احمدوند تنها دانش آموزی بعد از مریم میرزاخانی است که مریم میرزاخانی را از دست دادیم ولی مریم های ديگر هم هستن، احمدوندامتحان کشوری ریاضی ۱۰۰درصد زده و نام نخبه را بر خود گرفته است.

دانش آموز نهاوندی قرار است با رقیب های خارج از کشور رقابت کند. روزی تبدیل به نامی شود بزرگ که در مورد دستاوردهایش خبر و گزارش بنویسیم.

ریحانه احمدوند قرار نیست مریم میرزاخانی باشد، قرار نیست جای خالی کسی را پر کند که از دستش داده‌ایم. ریحانه احمدوند می‌تواند خودش باشد و به دور از بزرگنمایی‌ها و خبر‌های نادرست در جای درست خودش بایستد.
باید کشورمان به چنین استعداد درخشانی افتخار کند . قهرمانی که خیلی هم غریبانه نبود.