اطلاعات تماس

رضا بهاروند لیام رپر

سایر اطلاعات

رضا بهاروند
متولد 15 دیماه 1382ملقب به لیام رپر نسل چهار

از 12سالگی شروع به فعالیت

اهنگ هاِ منتشر شده تا کنون: میدون. داستان. یادش بخیر. شیخ. پدربزرگ. چند سال پیش

معنی لقب لیام= لغت اسکاتلندی که از شجاعت و قدرت میاد

سبک= ارند بی و رپ

رضا بهاروند لیام رپر

رضا بهاروند لیام رپر

دانلود آهنگ داستان 

دانلود آهنگ میدون