اطلاعات تماس

رضا دلایی میلان

سایر اطلاعات

رضا دلایی میلان قهرمان کیک بوکس و موی تای

عضو انجمن تیم ملی

قهرمان 2 دوره از مسابقات بین المللی

متولد 1373/4/6

محل تولد: آذربایجان غربی، شهر سلماس

سپاس از تلاش استاد حجت بیدرفش در جهت  رسیدن سطح قهرمانی رضا دلایی میلان

رضا دلایی میلان

 

 

رضا دلایی میلان

reza dalaei milan 4

reza dalaei milan 5

reza dalaei milan 6

reza dalaei milan 7

reza dalaei milan 8

 

 reza dalaei milan 10

رضا دلایی میلان

reza dalaei milan 1