اطلاعات تماس

سید محمد امین موسوی ایذه و باغملک

شبکه های اجتماعی

amin.mousavi8476

سایر اطلاعات

سید محمد امین موسوی

سال تولد: ۱۳۸۵
ماه تولد: شهریور
روز تولد: ۲۷
محل تولد: تهران

نام پدر: سید عباس موسوی

سید محمد امین موسوی پسره نماینده سابق ۲ دوره شهرستان ایذه و باغملک و رییس قبلی دادگستریه شهر کرد است.

 سیدمحمد امین موسوی ایذه و باغملک

سیدمحمد امین موسوی ایذه و باغملک

سیدمحمد امین موسوی ایذه و باغملک

سیدمحمد امین موسوی ایذه و باغملک