اطلاعات تماس

سید مجید یوسف بیک

سایر اطلاعات

سید مجید یوسف بیک

متولد تهران
خیابان شریعتی خ پلیس
با توجه به اینکه مرحوم پدر را در محل با نام اقای شاد می شناختند دوست دارم که این نام همیشه زنده باشد.
سال ۷۴ در دانشگاه در رشته نرم افزار مشغول به تحصیل شده و شرکت تبلیغاتی فرهنگی شاد را همان سال تاسیس کردم.
سال ۸۸ در ایران و جهان مشغول به عرضه قرآن نفیس نیریزی شدم و برند نفیس ماندگار را ثبت کردم.
بحمدالله بیش از سه دهه است که از محضر حضرات آیات عظام و اساتید مسلّم اخلاق تهران حق شناس ، مجتهدی تهرانی ، آقا مجتبی تهرانی، خوشوقت ، ضیاءآبادی و حاج منصور ارضی تلمّذ و کسب فیض کرده ام .
قریب به دو دهه است که به محضر اهلبیت و حضرات معصومین علیهم السلام اشعاری را سروده و تقدیم داشته ام . یک بار در سال ۱۳۸۹ در نمایشگاه بین المللی کتاب هزار بیت از اشعارم را در کتابی بنام اشعار سید رونمایی کرده و اکنون نیز در ایام فاطمیه در نظر دارم شعر چادر خاکی را به عاشقان حضرتش تقدیم نمایم .
امید است که مقبول افتد . انشاء الله

سید مجید یوسف بیک

سید مجید یوسف بیک

========================================================

سروده#1

بچه های بی غذا در خانه ی شیر خدا
حق ندادادای علی بشکن حریم روزه را
مرتضی آمد به بازاروطلب کرد از یهود
قوت نانی تاکند اطفال خود از غم جدا
آن یهودی خواست ازحیدر که ای مردخدا
باید اینجا یک گرو باشد بجای این غذا
مرتضی آمدبه منزل کرداز همسر طلب
درّ نایاب جهان،آوردآن چادر پروصله را
الغرض چادرگرو ماندو غذا آمدبه بیت
آن یهودی برد منزل،کرد چادر را رها
شب شد و زوج یهودی ناگهان اسراردید
زد نهیبی شوی خودرا آنچنان با این نوا
العجب این چادرخاکی درخشان گشته است
گوییا این برقه باشداز لباس انبیا
با خبر کردند اقوام خود از ماجرا
گشت آن شب صدیهودی مسلم وحاجت روا
چادرزهرا چنان اعجاز کرد بین یهود
گوییا موسی سخن گفتابه قومش از خدا
والسلام
سیدمجید یوسف بیک
۸۸/۲/۱۸