اطلاعات تماس

سید محمد علی موسوی جوردی

شبکه های اجتماعی

alimousavijavardi.law.ir

سایر اطلاعات

سید محمد علی موسوی جوردی
مشاور حقوقی و داور حقوقی
عضو مرکز داوری به شماره پروانه عضویت ۱۳۴۵۹۹
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
حقوق خصوصی MA

مدرس دانشگاه
سابقه همکاری با ارگان ها و و سازمان های دولتی و بخش خصوصی
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه دماوند و رودهن
دارای چندین مقاله در خصوص حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری از جمله:
توسعه حقوق اداری از طریق آرای مراجع دادرسی اداری،مطالعه موردی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

سید محمد علی موسوی جوردی

سید محمد علی موسوی جوردی

سید محمد علی موسوی جوردی

سید محمد علی موسوی جوردی