اطلاعات تماس

سینا خندان

شبکه های اجتماعی

sinakhandann

سایر اطلاعات

سیناخندان
زاده شده در دشت مغان استان اردبیل
دانشجو در آذربایجان شرقی «تبریز»
رشته مهندسی پزشکی🩺🧑‍💻
گرایش بیوالکتریک
دارای مدرک بین المللی تایید شده121کشور بعنوان کارشناس ارتوپدی«تعویض مفصل»

سینا خندان

سینا خندان