اطلاعات تماس

سلیمون بوکسور

سایر اطلاعات

سلیمون بوکسور (سطح1)

باشگاه بوکس ترکیه بزرگسالان

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بوکس پس ازبرگزاری رقابت های بوکس قهرمانی کشوربزرگسالان ،27بوکسوربه اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند...
محسن پور،شجاعی،سلیمان سلیمان نسب...

سلیمون بوکسور

سلیمون بوکسور