اطلاعات تماس

زهرا حسن پورکاسب نیا

سایر اطلاعات

زهرا حسن پورکاسب نیا

متولد: مرداد ماه 1360

فعال اجتماعی
مبلغه سازمان تبلیغات
سخنران مذهبی وبصیرتی
عضویت به عنوان پژوهشگر کانون ملی نخبگان
تحصیلات کلاسیک ارشد اندیشه وتربیت اسلامی
تحصیلات حوزوی سطح۳ حوزه
مدرس دانشگاه
مدرس حوزه علمیه
مددکار اجتماعی
بازرس امورخیریه ومددجویان
مدرس نهج البلاغه درهمه مقاطع

زهرا حسن پورکاسب نیا

زهرا حسن پورکاسب نیا