اطلاعات تماس

 زهرا پورحسینقلی هیر
موبایل:
09185988016

شبکه های اجتماعی

zahra286635

سایر اطلاعات

زهرا پورحسینقلی هیر
متولد۱۳۷۵ صادره ازاردبیل ساکن تهران
کارشناس پرستاری

دوسال پرستار نمونه
مشاوره مامایی،دستیار جراح، مشاوره خانواده،مشاوره جهت hpvو واکسن گارداسیل
دانشجو مدیریت بازرگانی
مسلط به ۳زبان

۸سال سابقه کار

مقاله هیر ازیک نگاه درحال نوشتن
مقاله اسپرم وتخمک از دید ما درحال نوشتن
 
 
زهرا پورحسینقلی هیر
زهرا پورحسینقلی هیر