غریبه مدینه حسن جان سلام

🖤🌷🙏🌺
حسن دردی پر از اندوه دارد
غمی در سینه همچون کوه دارد 🖤🌷

حسن از همسر خود شکوه دارد
شریک وهمدمی از خود ندارد🖤🌷

شهید سم به دست همسرش شد

غریبانه به خاک،به نزد مادرش شد🖤🙏

بقیع قبر حسن شمع و چراغ نیست

برایش گنبد وصحن وسرا نیست🖤🌷

بقیع محنت سرای چند نور است

بقیع صحن وسرای چند نور است 🖤🌷

خدایا بر دل زهرا چه ها شد
حسینش سر جدا در کربلا شد 🖤🌷

خدایا بر دل پر سوزه زینب

به آه وناله جانسوز زینب 🖤🌷

به آن ساعت که دید مرگ برادر

به تشت پر زخون مظلوم خواهر🌷🖤

خدایا العجل مهدی فرج ده

به بیماران لباس عافیت ده 🙏🌷

اللهی قرض مغروضین ادا کن

به عالم جملگی حاجت روا کن🙏🌷

پدرمادر،زما خشنود گردان

به ایشان طول عمر خوب گردان 🙏🌷

اللهی بر دلم نگذار غمی را
به جز غم‌های اولاد علی را 🙏🌷

الهی جملگی حاجت روا کن

زیارت اهل بیت برما عطا کن

اللهی آمین یا رب العالمین🙏🌷🦋