چهل روز است که بوی گل نیومد
صدای نغمه بلبل نیومد،🌷🌱

چهل روز است که بوی عطر نیومد
صدای گریه اصغر نیومد 🌱🌷

چهل روز است که بوی یاس نیومد
علمدار حسین عباس نیومد 🌱🌷

چهل روز است که بوی مشک نیومد
عموی بچه‌ها با مشک نیومد🌷🌱

چهل روز است که زینب داغدار است
به یاد سر بریدن از قفا است 🌱🌷
چهل روز است سکینه در فغان است
دلش تنگه رقیه در خرابه است🌷🌱
چهل روز است دل لیلا کباب است
عزادار علی اکبر جوان است 🌷🌱

چهل روز است رباب آرام ندارد
به گهواره علی اصغر ندارد🌷🌱

چهل روز است که بوی خوش نیومد
خدایا مهدی زهرا نیومد 🌷🌱

الهی برسر بر روی نیزه
به آن وقتی که زینب
به رگهای بریده کرده بوسه 🌱🌷

الهی العجل مهدی فرج ده ❤️🤲

اللهم عجل لولیک الفرج 🌷🙏