اطلاعات تماس

محمود حاتمی هوليقی

مقاله ها

سایر اطلاعات

محمود حاتمي هوليقي

تاريخ تولد: 1341

محل تولد: شهرستان سراب از استان اذربايجان شرقي

ساکن: به اقتضای شغل و تحصيل ساكن تهران

محمود حاتمی هوليقی

محمود حاتمی هوليقی