اطلاعات تماس

میلاد طاهرزاده

شبکه های اجتماعی

miladtaherzade70

سایر اطلاعات

میلاد طاهرزاده

تاریخ تولد: 21 آذرماه 1370

محل تولد: بروجرد

میلاد طاهرزاده

میلاد طاهرزاده